fbpx

Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Voor Franky’s is het belangrijk dat we jouw privacy waarborgen. We zijn verplicht dit duidelijk met je te communiceren welke persoonsgegevens we van je verzamelen. Tevens wat we daar vervolgens mee doen. In onderstaande Privacy statement zullen we toelichten hoe we die persoonsgegevens verwerken.

Hopend je na het lezen van deze verklaring voldoende te hebben geïnformeerd, mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Franky’s verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@frankyspillow.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Franky’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Franky’s verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Franky’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onze klanten
Om onze klanten goed van dienst te kunnen zijn, hebben we verschillende gegevens nodig. Omdat de belastingdienst over onze schouder meekijkt, moeten we alle gegevens 7 jaar bewaren (ook als je inmiddels geen klant meer bent bij ons). Wat we verwerken van onze klanten:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens van het bedrijf of contactpersoon (of contactpersonen)
 • Voor- en achternaam van het contactpersoon (of contactpersonen)
 • Functie van bovenstaande contactpersoon (of contactpersonen)
 • Telefoonnummer van het bedrijf of de contactpersoon
 • E-mailadres van het bedrijf of de contactpersoon
 • Betalingsgegevens van het bedrijf of contactpersoon (of contactpersonen)
 • Overige persoonsgegevens die actief gedeeld zijn met ons bij het aangaan van of tijdens de duur van onze samenwerking

Mensen die solliciteren op een vacature
Als je solliciteert op een vacature – waar we uiteraard heel blij mee zijn – deel je ook gegevens met ons. Als we je aannemen, gaan we je gegevens in onze administratie verwerken en geven we je een nieuwe privacyverklaring. Mochten we geen plek voor je hebben, dan bewaren we je gegevens nog uiterlijk 1 jaar om je, als we wel plek voor je hebben, te contacten. Bij een sollicitatie verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Je cv
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij je sollicitatie

Mensen die ons contactformulier invullen
Bij het invullen van ons contactformulier op onze website zijn er gegevens die we nodig hebben om je vraag of opmerking goed te kunnen verwerken. Om te voorkomen dat je bij ieder contact je vraag of opmerking opnieuw moet uitleggen, bewaren we de gegevens die je daar achterlaat maximaal een jaar. Wat we verwerken bij een vraag of opmerking via ons contactformulier:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen en versturen van het contactformulier

Met welk doel verzamelen we die gegevens?

Eerder bespraken we de verschillende gegevens die we van je verzamelen en hoe lang we die (moeten) bewaren. In het kader van de AVG zijn we ook verplicht je te vermelden met welk doel en op basis van welke grondslag we die gegevens verwerken.

Onze klanten
Van onze klanten verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst)
 • Om onze diensten bij je te leveren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Voor het afhandelen van jouw betaling. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst. We verwerken je persoonsgegevens op grond van deze wettelijke verplichting.

Mensen die solliciteren op een vacature
Van mensen die solliciteren op een vacature via onze website, verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Mensen die ons contactformulier invullen
Van mensen die ons contactformulier invullen, verzamelen we de gegevens met de volgende doelen en op basis van de vermelde grondslagen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om onze diensten bij je te leveren. We verwerken je persoonsgegevens op grond van toestemming (je hebt toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens) en overeenkomst (je gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Franky’s verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Franky’s blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij delen persoonsgegevens met de volgende partijen.

 • Dropbox
 • SnelStart
 • MailChimp

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Franky’s gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Franky’s gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze pagina op de website van Veilig internetten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Franky’s en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@frankyspillow.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Franky’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@frankyspillow.com